Wszystkie wpisy 3 listopada 2023

Narzędzia polityki konopnej – wstęp cz. 2

Ten wpis stanowi drugą część wprowadzenia do omówienia narzędzi polityki konopnej znajdujących się w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Pierwszą część wstępu możecie znaleźć tutaj. W tym tekście skupimy się na wzajemnych wpływach pomiędzy polityką konopną a Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Konopie mogą wpływać na Cele Zrównoważonego Rozwoju zarówno w sposób pozytywny, jak i negatywny, a kluczową rolę w określaniu wpływu, jaki ta roślina wywiera na nasze społeczeństwa, odgrywa polityka regulacyjna. A więc spójrzmy, jakie dokładnie cele rozwoju określa Agenda 2030:

 1. Wyeliminowanie ubóstwa
 2. Wyeliminowanie głodu
 3. Dobry stan zdrowia i samopoczucie
 4. Jakościowa edukacja
 5. Równość płci
 6. Czysta woda i odpowiednie warunki sanitarne
 7. Czysta energia dostępna dla każdego
 8. Wzrost ekonomiczny i satysfakcjonująca praca
 9. Rozwój przemysłu, infrastruktury i innowacji
 10. Zmniejszanie nierówności
 11. Zrównoważone miasta i społeczności
 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 13. Akcje na rzecz ochrony klimatu
 14. Ochrona życia podwodnego
 15. Ochrona życia na lądach
 16. Wzmocnienie instytucji na rzecz pokoju i sprawiedliwości
 17. Współpraca i partnerstwo w osiąganiu celów

Zastosowania konopi w realizacji Celów

Zastosowania rośliny Cannabis sativa L niezwiązane z psychoaktywnością towarzyszyły ludzkości przez wieki. Szczególnie istotne było wykorzystanie nasion w celach spożywczych (co spełnia cele nr 1 i 2 Agendy) oraz wytwarzanie wielu produktów z włókien, w tym wydajnych materiałów budowlanych, które mogą być produkowane lokalnie (cele nr 9 i 11). Ponadto, ostatnio badano konopie pod kątem oczyszczania gleby z niepożądanych i szkodliwych związków. Takie właściwości mogą przyczynić się do poprawy jakości wody i stanu oceanów (cel nr 13). Ponadto, znacząca ilość biomasy wytwarzanej z łodyg konopi staje się obiecującym źródłem energii (cel nr 7) oraz odnawialnym surowcem do produkcji biosubstytutu plastiku, co wspomaga dążenia do celu nr 15 i innych.

Warto jednak podkreślić, że nie tylko zastosowania niezwiązane z psychoaktywnością mają potencjał przyczynienia się do osiągnięcia celów Agendy. Zatem konieczne jest zrewidowanie obecnych represyjnych przepisów zakazujących i marginalizujących zastosowania Cannabis sativa L. związanych z psychoaktywnością. Może to być kluczowe dla osiągnięcia celów związanych z edukacją, zdrowiem, innowacjami, a także ochroną środowiska (cele nr 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 i 17).

Prawa, regulacje i polityka dotycząca konopi dają wyjątkową możliwość stworzenia od podstaw “modelu produkcji i konsumpcji, który polega na dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe” – zgodnie z definicją gospodarki o obiegu zamkniętym.

polityka konopie cele rozwój
Procentowy wpływ polityki konopnej na realizację wytycznych każdego ze Zrównoważonych Celów Rozwoju Agendy 2030

Poszukiwanie idealnych rozwiązań

Tendencja reformistyczna dotycząca polityki konopnej i marihuany na całym świecie jest trwałym ruchem, którego powstrzymania nic nie zapowiada. Brak demokratycznego nadzoru nad rosnącym rynkiem legalnej marihuany może stanowić zagrożenie dla światowych społeczności i zdrowia publicznego. Konieczna jest etyka działań. Zatem nieodzowne jest natychmiastowe zainteresowanie i zaangażowanie wszystkich grup społeczeństwa.

Mało prawdopodobna jest możliwość wdrożenia jednolitej polityki na skalę globalną, zarówno ze względów geograficznych, jak i ze względu na różnorodność zastosowań i produktów pochodzących z tej rośliny. Z tych powodów trudno jest wypracować ogólnie akceptowane modele polityki dotyczącej marihuany, które byłby możliwe do wdrożenia 1:1 pomiędzy różnymi krajami. Każda próba stworzenia uniwersalnego modelu wydaje się nierealistyczna.

Zamiast próbować znaleźć idealne rozwiązania, uwzględniając nieskończoną liczbę zmiennych, bardziej praktycznym podejściem byłoby zestawienie różnych polityk publicznych wpływających na marihuanę i zajęcie się nimi osobno, zachowując ich wzajemne powiązania. Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 wraz z jej 17 Celami stanowi doskonałe narzędzie do wprowadzenia takiego rozwiązania w życie.

Raport FAAAT

Opracowanie to podsumowuje i podkreśla kluczowe związki między marihuaną, polityką a Agendą 2030. Pełne i szczegółowe ustalenia zostały opublikowane przez FAAAT (For Alternative Approaches to Addiction, think&do tank zajmujący się alterantywnym podejściem do uzależnień) w marcu 2019 roku i przedstawione na specjalnym zgromadzeniu Komisji ds. Środków Odurzających Organizacji Narodów Zjednoczonych – głównym ciele ustawodawczym zajmującym się międzynarodowym prawem dotyczącym marihuany.

Przedstawiony raport opiera się na badaniach i doświadczeniach naukowców, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, ludności dotkniętej sprawą oraz podmiotów rynkowych. Jego celem jest ukazanie potencjału marihuany w odpowiednio uregulowanych warunkach, który może przyczynić się do transformacji społeczeństw. Warunkiem jednak jest utrzymanie etycznych praktyk i zrównoważonego podejścia w centrum uwagi. Pełen 145-stronnicowy raport wraz z 295 odnośnikami oraz innymi materiałami w różnych językach można znaleźć na stronie cannabis2030.org.

polityka konopna
Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030

Podsumowanie

Podsumowując, opisywany tu zestaw narzędzi polityki konopnej nie stanowi wyczerpującego przewodnika. Przede wszystkim został on zaprojektowany jako cenny zasób, który może przyczynić się do badań po erze prohibicji. Co więcej, założeniem publikacji jest pomoc w zrozumieniu i dyskusji, z różnych perspektyw polityki publicznej, na temat wpływu polityki dotyczącej marihuany na cele zrównoważonego rozwoju.

Kolejne wpisy z tego cyklu poświęcone będą omówieniu każdego z Celów Zrównoważonego Rozwoju i roli konopi w dążeniu do ich realizacji. W oczekiwaniu na ten materiał możecie sprawdzić, jaką rolę wyroby konopne odgrywają w poprawie nastroju na co dzień – zajrzyjcie do naszego sklepu i wybierzcie najlepszy olej dla siebie. Na blogu odpowiadamy również, jak odpowiednio dawkować olej CBD, by osiągnąć optymalne efekty. Na zdrowie!

Emmanuel Kejos

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Wbudowane informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze