Wszystkie wpisy 7 września 2023

Argentyna liderem uprawy konopi w Ameryce Łacińskiej? – CWTP#10

Argentyńskie władze przyjęły dekret, który ustala limit THC dla konopi przemysłowych na poziomie 1% i tworzy jeden urząd do administrowania sektorami konopi i medycznej marihuany, czytamy na portalu HempToday. Regulacje te, które są kolejnymi po uchwaleniu ustawy legalizującej konopie i marihuanę medyczną ponad rok temu, stanowią znaczący postęp w rozwoju branży konopnej w Argentynie, kraju od dawna uważanym za potencjalne centrum uprawy konopi w Ameryce Łacińskiej. Przepisy znajdujące się w dekrecie z 4 sierpnia nie pozwalają jednak na wytwarzanie produktów z CBD.

Nadejście nowej ery w Ameryce Łacińskiej

Uwarunkowania prawne dotyczące konopi w Argentynie pozwalają konopiom wejść do głównego nurtu upraw w jednym z najważniejszych krajów rolniczych na świecie, zastąpić kurczący się sektor tytoniowy oraz prowadzić do innowacji w dziedzinie technologii i rozwoju produktów. „Opublikowanie tego dekretu oznacza nadejście nowej ery w Ameryce Łacińskiej, jeśli chodzi o konopie przemysłowe i marihuanę,” powiedział Lorenzo da Silva, Prezes Latynoamerykańskiego Stowarzyszenia Konopi Przemysłowych (LAIHA). „Argentyna ze względu na swoje położenie geograficzne i dostępność ziemi rolnej, długą historię w rolnictwie oraz opartą na surowcach gospodarkę, jest najbardziej odpowiednim krajem w całej Ameryce Łacińskiej do rozwijania solidnego i zrównoważonego przemysłu konopnego”, dodaje.

Wyraźne korzyści

Zgodnie z dekretem, „stopniowy postęp w kierunku legalizacji medycznego, terapeutycznego i paliatywnego stosowania konopi, a także ponowne rozważenie potencjału konopi przemysłowych, doprowadził do powstania dynamicznej gałęzi przemysłu, która łączy inicjatywy ze strony sektora publicznego, prywatnego i organizacji społeczeństwa obywatelskiego”.

W dekrecie stwierdza się również, że „ze względu na możliwości naukowe i technologiczne w dziedzinie rolnictwa i przemysłu, a także korzystne warunki klimatyczne i glebowe, nasz kraj posiada wszystkie najważniejsze instrumenty do rozwoju przemysłu konopnego i marihuany medycznej.”

ARICCAME i jej zadania

Zgodnie z przepisami, licencjonowani producenci będą mogli wprowadzać na rynek produkty oparte na marihuanie i eksportować je za pośrednictwem nowo utworzonej Agencji Regulacyjnej ds. Przemysłu Konopi i Medycznej Marihuany (ARICCAME), która ma służyć jako centralna instytucja nadzorująca branżę.

ARICCAME ma szerokie zadania związane z przywróceniem upraw konopi w Argentynie, promowaniem postępu w badaniach naukowych i technologicznych, zapewnieniem bezpieczeństwa konsumentów oraz współpracą z agencjami państwowymi i uniwersytetami. Została zaprojektowana jako instytucja zapewniająca większą efektywność działań poprzez unifikację procedur administracyjnych i ułatwienie dostępu do informacji.

Co więcej, agencja będzie opierać się na 20-osobowej radzie doradczej składającej się z przedstawicieli organizacji naukowych, technicznych i społeczenych. Zgodnie z wytycznymi połowa składu tej rady i połowa personelu administracyjnego ARICCAME musi być płci żeńskiej lub osobami transpłciowymi. „Należy zauważyć, że rozwiązania wprowadzane razem z tym projektem, które szanują równość płci oraz rozwój lokalnych rynków, uczyniły Argentynę pionierem na skalę światową,” powiedział Maximiliano Baranoff, Dyrektor ds. Innowacji i Nowych Biznesów w Industrial Hemp Solutions, jednego z podmiotów w argentyńskiej branży konopnej.

1% THC, ale brak produkcji CBD

Wprowadzone przepisy wykluczają jednak produkcję CBD. Dekret z 2020 roku zezwala na legalny import produktów opartych na CBD i THC tylko dla pacjentów na podstawie recepty lekarskiej, ze sprzedażą jedynie w aptekach. „CBD nie może jeszcze zostać wprowadzone do sprzedaży na rynek wewnętrzny,” powiedział Baranoff, odnosząc się do obecnych przepisów.

Ustalając poziom THC dla argentyńskich konopi na pełne 1%, Argentyna podąża śladami przodujących państw konopnych na świecie, które przekraczają powszechnie akceptowany globalny próg 0,3% THC jako granicę między konopiami a marihuaną. Hodowcy w sektorze konopi wyczekują wyższych poziomów THC z dwóch powodów. Po pierwsze, ilość CBD wzrasta w proporcji do THC w konopiach, co czyni produkcję CBD bardziej efektywną. Po drugie, wyższy poziom chroni rolników przed problemami z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu w uprawach przeznaczonych na ziarno i włókno. W niektórych częściach świata takie uprawy muszą być niszczone.

Współpraca międzyagencyjna

ARICCAME współpracuje z organami nadzorującymi sektory, w których konopie mogą odgrywać rolę, oraz w ramach prawnych dotyczących:

  • żywności, leków, wyrobów medycznych i kosmetyków;
  • kontroli i certyfikacji produktów rolnych;
  • rejestracji i kontroli nasion uprawnych;
  • badania i rozwoju technologii rolniczych;
  • testowania i certyfikacji produktów przemysłowych;
  • pobierania podatków;
  • akredytacji i nadzoru nad laboratoriami przeprowadzającymi badania żywności.

Rząd stwierdził, że jego celem jest zróżnicowanie produkcji w gospodarkach regionalnych poprzez formalizację branży cannabis i tworzenie zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska łańcuchów produkcyjnych — od producentów i wytwórców do konsumentów końcowych, obejmując przewoźników, przetwórców, dystrybutorów oraz agentów handlowych w sektorach zboża, włókna tekstylnego i budownictwa. Zgodnie z dekretem, rząd ma stawiać na „promowanie rozwoju zdolności produkcyjnych, wspieranie gospodarek regionalnych, przyczynianie się do przekształcenia istniejących działań rolniczych, ograniczanie importu i dążenie do tworzenia jakościowych miejsc pracy w sektorze”.

Praca i godziwa płaca

Gabriel Giménez, członek zarządu ARICCAME, stwierdził, że „nie ma możliwości rozwoju branży bez wsparcia regionalnych gospodarek na szczeblu federalnym. Mamy możliwość tworzenia jakościowych miejsc pracy, wpływu na rynek krajowy, misję zainteresowania konopiami przemysłowymi małych i średnich producentów oraz, co najważniejsze, zaproponowania godziwych płac”.

Rząd realizuje strategię wykorzystania całych roślin konopi, która ma na celu wykorzystanie uprawy ze względu na jej korzyści zdrowotne i środowiskowe, a także potencjał rozwoju gospodarczego. Dozwolone zastosowania obejmują leki dla ludzi i zwierząt, produkty żywieniowe, kosmetyczne i przemysłowe, a także przyszłe zastosowania, które mogą wyniknąć z badań naukowych i rozwoju technologicznego.

Potencjał rynkowy

Firmy z branży widzą potencjał rynkowy dla nasion konopi jako superżywności i sugerują, że Argentyna mogłaby produkować oleje, mąki i białko z ziarna konopi. Jak twierdzą władze, możliwe jest także wykorzystanie włókien w branży budowlanej, tekstylnej, celulozowej i bioplastikowej. Rząd wspiera badania nad 15 odmianami ziarna i włókna, które mogą zostać uwzględnione w oficjalnym katalogu nasion kraju.

„Większość ziem uprawnych w kraju znajduje się w strefach szerokości geograficznej odpowiednich dla uprawy niemal wszystkich obecnie dostępnych odmian chińskich, europejskich i północnoamerykańskich. Likwiduje to największy problem, jaki obserwujemy w innych krajach Ameryki Łacińskiej, czyli brak odpowiednich odmian konopi przemysłowych do uprawy w niższych szerokościach geograficznych i klimatach tropikalnych,” powiedział da Silva z LAIHA.

Argentyńskie Ministerstwo Nauki ogłosiło wcześniej w tym roku, że zamierza zainwestować ponad 106 milionów dolarów w 13 projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie konopi i marihuany we wszystkich sześciu prowincjach kraju. Ponadto, rząd utworzył w zeszłym roku Cannabis Conicet, firmę technologiczną mającą na celu rozwijanie przemysłu konopnego i sektorów medycznej marihuany.

Podsumowując, Argentyna odpowiednio rozpoznała swój potencjał rolniczy i zamierza objąć przewodnictwo w uprawach konopi i marihuany na kontynencie, ale także stać się jednym z liderów branży na świecie. Biorąc pod uwagę potencjał gospodarczy czy ekonomiczny drzemiący w konopiach, uważamy takie kroki za słuszne. Etap po etapie staramy się realizować podobny plan w Kombinacie, a o naszych działaniach możecie codziennie czytać na naszym fejsbukowym fanpejdżu. Zapraszamy również do naszego sklepu, by swoimi zakupami napędzić z kolei rodzimą gospodarkę 😉

Autor: Emmanuel Kejos

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Wbudowane informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze