RELACJE INWESTORSKIE

Statut Spółki na dzień 16 listopada:

Statut Spółki został opublikowany w MSiG nr. 214 (6104) z dn. 02-11-2020, poz. 59486:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kombinat Konopny S.A. w dniu 30 października 2020 roku:

Wezwanie, o którym mowa w powyższej uchwale, zostało opublikowany w MSiG nr. 217 (6107) z dn. 05-11-2020, poz. 60758:

Strukturę akcjonariatu spółki Kombinat Konopny S.A. na dzień 16 listopada 2020 roku przedstawia tabela poniżej.

Organy Spółki:
Zarząd: Maciej Kowalski (Prezes Zarządu)
Rada Nadzorcza: Beata Plutowska (Przewodnicząca RN), Karolina Gawałkiewicz, Katarzyna Barcikowska

Kombinat Konopny Spółka Akcyjna
ul. Berylowa 7F, 82-310 Gronowo Górne
NIP: 5783144484, REGON: 387374060
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000864387, wysokość kapitału zakładowego: 2 000 000,00 zł (opłacony w całości)

16 listopada start emisji akcji Kombinatu Konopnego!
https://www.crowdway.pl/kombinat-konopny/?utm=kkfb

Przewiń do góry